AMOT ? (Affiliate Marketing online Trade)

เราเป็น Affilate Paltform ที่สร้างรายได้ทางออนไลน์ ด้วยการแนะนำโดยการนำลิงค์สินค้าไปประชาสัมพันธ์ หรือกรอกข้อมูล ลูกค้าที่สนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ขายและผู้ซื้อที่ต้องการสร้างรายได้ ได้เข้าร่วมทำ Affiliate Marketing โดยมี www.amot.in.th เป็นสื่อกลาง

AMOT สร้างรายได้ให้คุณได้อย่างไร ?

ระบบโครงสร้างสมาชิกของ AMOT http://register.amot.in.th/

AMOT ยังมีระบบโครงสร้างการบริหารงานในการ แนะนำสมาชิกให้คุณสามารถแนะนำสมาชิกคนอื่นๆเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดทีมบริหารของคุณเองซึ่งคุณจะได้รับค่าบริหารทีมงานถึง 3 ชั้น ในชั้นแรก 10% ชั้นที่สอง 6% และชั้นที่สามอีก 4% ตามลำดับ

สมัครสมาชิก

Partner Advertiser